IMPRESSUM

GLAVNI UREDNIK

Tihomir Hrga

NOVINARI

Igor Krištafor
Mihovil Mekić
Krešo Kokić

SPORTSKE NOVOSTI

Kontakt: [email protected]
telefon: 01 6173 531

 

NAKLADNIK: HANZA MEDIA d.o.o.
Zagreb, Koranska 2

MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889
Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kn
Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

UPRAVA

Marko Smetiško / predsjednik Uprave
Ana Hanžeković / članica Uprave

NADZORNI ODBOR

Gvozden Srećko Flego
Maja Šilhard
Marijana Raguž
Krešimir Ćosić

IZDAVAČKI SAVJET

Damir Boras
Petar Miladin
Davor Majetić

DIREKTOR IZDAVAŠTVA

Tomislav Wruss

VODITELJI POSLOVNIH SEGMENATA

Igor Cenić (marketing i prodaja oglasnog prostora)
Zvonimir Mozer (prodaja tiskovina)
Ivica Pavišić (pretplata)
Suzana Kosor (promocija)
Igor Volarević (proizvodnja)
Drago Havranek (medijska produkcija i Cropix)

DIREKTOR DIGITALNIH OPERACIJA

Dejan Orešković
[email protected]

DIREKTOR PRODAJE DIGITALNIH MEDIJSKIH RJEŠENJA

Zoran Krečar
[email protected]

 

SPORTSKE NOVOSTI TISKANO IZDANJE

GLAVNI UREDNIK

Mario Zorko

ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA

Robert Šola

REDAKCIJSKI KOLEGIJ 

Renata Beluhan (desk)
Danijel Gašpert (međunarodni nogomet)
Ivan Vrankovečki (nogomet)
Petar Raguž (grafika)
Robert Matteoni
Dean Bauer

UPRAVA 

Ana Hanžeković / predsjednica Uprave
Zorica Vitez Sever / član Uprave
Janko Goleš / prokurist

NADZORNI ODBOR 

Marko Smetiško / predsjednik
Marijan Hanžeković / zamjenik predsjednika
Tomislav Wruss / član
Siniša Sušec / član
Ivanka Ožbolt / član

Prodaja & marketing 

Kontakt: [email protected]
01/6173 3836
01/6173 3863

 

SERVISI

CROPIX FOTO SERVIS 

tel: 01/610 3117, 01/610 3090
fax: 01/610 3033
web: www.cropix.hr
e-mail: [email protected]

PRETPLATA 

Besplatni telefon (za pozive iz Hrvatske): 0800/606 303
Tuzemna i inozemna pretplata: 01/6173965, fax: 01/6173958
e-mail: [email protected]

DISTRIBUCIJA ZA INOZEMSTVO

Inter-pres, Široki Brijeg, BiH; TDNIPD Arena dooel, Skoplje, Makedonija; W.E. Saarbach GmbH, Hürt Hermülheim, Njemačka; Delo prodaja d.d., Ljubljana, Slovenija; Tisak, Beograd, Srbija

TISAK

Vjesnik d.d., Zagreb, Slavonska avenija 4

SPORTSKE NOVOSTI is exclusively imported and distributed in the United States by Germany Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenues, Englewood Cliffs, NJ 07632.

E-MAIL: [email protected] ili [email protected]

 

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Ivanka Milinković
e-mail adresa: [email protected]
telefon: 01/617-3532
fax: 01/617-3567