Damir Zorić

 DAMIR KRAJAC Cropix
SAGA SE NASTAVLJA

Novi čin bitke za Dinamo! Imamo sadržaj Zorićevog pisma ministrici Brnjac: ‘Poništite Skupštinu‘

Član Dinamove Skupštine poručio je ministrici da je dvaput ignorirala njegove zahtjeve
Piše: SNObjavljeno: 27. rujan 2023. 16:14

Član Dinamove Skupštine Damir Zorić poslao je pismo Ministrici turizma i sporta RH, Nikolini Brnjac u svjetlu događanja na skupštini GNK Dinamo održanoj u ponedjeljak.

Pismo prenosimo u potpunosti, bez intervencija u pravopis i sintaksu:

Poštovana gospođo ministrice,

1. Dana 20.03.2023.g. kao čelnici javnopravnog tijela, u otvorenom roku, sukladno odredbi čl.11.st.3. Zakona o sportskoj inspekciji (NN 86/12, 98/19, 34/21 dalje; ZUP) u svezi sa čl. 3. i čl. 122. Zakona o općem upravnom postupku(NN 47/09 i 11/21) izjavili smo Vam Prigovor kao pravni lijek na pasivnost i zanemarivanje da sportska inspekcija postupi po našoj predstavci od 13.02.2023.g. koju smo podnijeli sukladno odredbi čl. 11.st. 1. u svezi sa čl. 42. st. 2. ZUP-a.

Niste se udostojili postupiti po našem zahtjevu i bilo što nam odgovoriti iako Zakon i dobra praksa nalaže drugačije.

2. Dana 20.09.2023.g. kao čelnici javnopravnog tijela-Ministarstva turizma i sporta u okviru kojeg djeluje i sportska inspekcija (pet dana prije održavanja skandalozne sjednice Skupštine GNK Dinamo 25.09.2023.) uputili smo Vam:

a/Zahtjev za hitno i bezuvjetno izuzeće glavne sportske inspektorice sukladno odredbi čl. 24. ZUP-a zbog čvrstog uvjerenja da je njezino postupanje prema nama kao strankama arbitrarno, pristrano i diskriminirajuće.

b/Zahtjev za izdavanje HITNE MJERE pozivom na odredbu čl. 24. st. 2. Zakona o sportskoj inspekciji kako bi se spriječile manipulacije i protustatutarno održavanje sjednice Skupštine bez potrebnog kvoruma.

Niste se udostojili postupiti po našem zahtjevu i bilo što nam odgovoriti iako Zakon i dobra praksa nalaže drugačije.

3. Dana 25.09.2023.g. na dan održavanja sjednice Skupštine navečer u 18 sati, u prijepodnevnim satima poslali smo Vam pozivom na odredbu čl. 24. st. 5. Zakona o sportskoj inspekciji

novi zahtjev za izdavanje HITNE MJERE sadržaja, citat; „kojom se naređuje predsjedniku Skupštine GNK Dinamo da je na današnjoj sjednici Skupštine (25.09.2023. s početkom u 18 sati) dužan poštovati Statut GNK Dinamo i odredbu članka 32. Statuta prema kojoj je za pravovaljano odlučivanje potrebna nazočnost natpolovične većine punopravnih i valjano verificiranih zastupnika.

Tražimo od Vas da mu izdate takvu naredbu!“ završen citat.

Niste se udostojili postupiti po našem zahtjevu i bilo što nam odgovoriti iako Zakon i dobra praksa nalaže drugačije.

4. Cijeloj hrvatskoj javnosti je poznato da je sjednica Skupštine održana bez potrebnog kvoruma i da su svjesno i grubo prekršene odredbe Statuta GNK Dinamo koje propisuju:

1. čl. 24. st.2. „Skupštinu sačinjava 80 predstavnika…“

2. čl. 32. „Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine…“

3. čl. 25. st.6. „Na početku svake redovite sjednice Skupština verificira članove Skupštine iz reda povjerenika.

Te su na ovakav način, grubom povredom Statuta i bez potrebnog kvoruma za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka verificirani novi članovi Skupštine iz redova povjerenika i izabrana tijela upravljana klubom, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

5. Novonastalim stanjem, stvorenim protuzakonitim postupanjem i grubim kršenjem odredaba Statuta GNK Dinamo nastala je velika šteta za brojne članove GNK Dinamo i poremećaji koji se više neće moći otkloniti bez teških posljedica za članove kluba.

Zato po treći puta od Vas kao nadležnog upravnog tijela, pozivom na odredbu čl. 24 st.2. i st. 4. Zakona o sportskoj inspekciji tražimo donošenje

HITNE MJERE

1.Poništava se nelegalna i protustatutarna sjednica Skupštine GNK Dinamo održana 25.09.2023.g. i sve odluke koje su donesene na njoj.

2. Sve odluke koje donese novoizabrani Izvršni odbor i Nadzorni odbor su ništave i bez pravnog učinka.

U Zagrebu, 27.09.2023.g.

Prof.dr. Damir Zorić

Linker
01. ožujak 2024 19:07